SOODUSTUSED

Abivahendi Kaart Alates 1. detsembrist 2020 on “Isiklik Abivahendi Kaart” digitaalne ning paberkandjal pole vaja kaarti kaasa võtta!
Lähemalt saate muudatusest lugeda:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/alates-1-detsembrist-kaob-taielikult-paberil-abivahendi-kaart

Haigekassa soodustus- digitaalne retsept, saavad eriarst ja perearst kirjutada trauma või operatsioonijärgseltVajaduspõhiselt saab arst välja kirjutada digiretsepti meditsiiniseadmele ehk ortoosile. Retsept kehtib 6 kuud peale traumat või opertasiooni. 

Sotsiaalkindlustusameti soodustus- kehtib dokumendi “Isiklik Abivahendi Kaart” (digitaalne) olemasolul ja arsti (eriarst või perearst, vt. järgnevast tabelist) saatekirja alusel : vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele, tervetele lastele kuni 17a ja puudega lastele.

ORTOOSID

JALATSID

TALLATOED

Lapsed

ERIARSTI TÕEND
Soodus 50%
ERIARSTI TÕEND
Soodus 50%

3 paari aastas

ERIARSTI TÕEND
Soodus 50%

2 paari aastas

Puudega lapsed

ERIARSTI või PEREARSTI TÕEND
Soodus 90%

Lisaks vajalik “ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART” 

ERIARSTI või PEREARSTI TÕEND
Soodus 90%

Lisaks vajalik “ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART” 
– Korduvtõend võib olla perearstilt.
– 3 paari aastas

ERIARSTI või PEREARSTI TÕEND
Soodus 90%

Lisaks vajalik “ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART” 
2 paari aastas

Tööealised

(Kellele on määratud puue või töövõime kaotus)

ERIARSTI või PEREARSTI TÕEND
Soodus 50%

Lisaks vajalik “ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART” 

ERIARSTI TÕEND
Soodus 70%

2 paari aastas

ERIARSTI või PEREARSTI TÕEND
Soodus 50%

Lisaks vajalik “ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART” 
2 paari aastas

Pensioniealised

ERIARSTI või PEREARSTI TÕEND
Soodus 50%

Lisaks vajalik “ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART” 

ERIARSTI TÕEND
Soodus 50%

2 paari aastas

ERIARSTI või PEREARSTI TÕEND
Soodus 50%

Lisaks vajalik “ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART” 
2 paari aastas

Haigekassa soodustus

Kellele kehtib? 

Kindlustatud isikule 6 kuu jooksul pärast traumat või operatsiooni.

Haigekassa soodustusega saab Jalakabinetist osta:

 • individuaalsed sisetallad (teenus);
 • ortoosid;

Soodustuse saamiseks on vajalik: meditsiiniseadme digiretsept, mille väljastab perearst või raviarst

Soodustingimused: Eelpool nimetatud toodete puhul hüvitab Haigekassa 90% kehtestatud piirhinnast. Soodustus kehtib vaid nendele toodetele, mis on Haigekassa meditsiiniseadmete loetelus.

Vaata Haigekassa soodustusega tooteid, täpsemaid soodustingimusi ja piirhindasid Riigi Teatajast.

Sotsiaalkindlustusameti soodustus

Kellele kehtib?
 • lapsele, kellel on eriarsti tõend või määratud puue
 • tööealisele, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue
 • vanaduspensioniealisele
 Soodustusega saab Jalakabinetist osta:
 •  individuaalsed sisetallad (teenus);
 •  ortoosid;
 •  liikumisabivahendeid (kepid, kargud);
 •  ortopeedilised jalanõud.
  

Soodustuse saamiseks läheb vaja:

 • isikliku abivahendi kaarti (digitaalne, taotleda saab Sotsiaalkindlustusameti lehel);
 • arstitõendit, kuhu on märgitud vajamineva toote ISO-kood või täpne nimetus.

Jalakabinet OÜ omab koostöölepingut Eesti Haigekassaga ja Sotsiaalkindlustusametiga. Müüme tooteid digiretsepti ja isikliku abivahendi kaardi alusel soodushinnaga.

Haigekassa soodustuse alustega saab tutvuda siin Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

Jalakabinet OÜ poolt Haigekassa soodustusega müüdavate toodete hinnakiri on kättesaadav SIIN.

Isikliku abivahendi kaardi alusel müüdavate abivahendite kategooriate ja piirhindadega saab tutvuda SIIN.

Milliseid dokumente on vaja lisaks Isikliku Abivahendi kaardile?

Puudeta lapsed:

 • Ortopeedi vm eriarsti tõend
 • Isikliku abivahendi kaart (digitaalne)

Puudega lapsed:

 • Puude määramise otsus
 • Reh.plaan või arstitõend, kus kirjas abivahendi vajadus
 • Isikliku abivahendi kaart (digitaalne)

Tööealised:

 • Pensionitunnistus või puude/töövõimetuse määramise otsus
 • Arstitõend
 • Isikliku abivahendi kaart (digitaalne)
 • Tööhõive ankeet täidetakse kohapeal

Pensioniealised:

 • Arsti tõend
 • Isikliku abivahendi kaart (digitaalne)
 • Vajalikud soodustust tõendavad dokumendid peavad olema kaasas iga kord kui tulete soodustingimustel toodet soetama.

Lisaküsimuste korral vajalike dokumentide osas võtke meiega ühendust telefonil +37206871233.

Abivahendite kasutusaja arvestamine:

2016. aasta algusest hakkas kehtima sotsiaalkaitseministri määrus nr 74, mille lisas on välja toodud iga riigipoolse soodustusega abivahendi kasutusaeg. Kasutusaeg sätestati ISO-koodi põhiselt.

Abivahendite puhul arvestatakse nende reaalset kasutusaega, mida hakatakse lugema alates müügitehingu kuupäevast. Näiteks kui inimene ostis abivahendi, mille kasutusaeg on 2 aastat, 16.02.2016, siis uue soodustingimustel abivahendi saab inimene osta kahe aasta pärast ehk 16.02.2018.

Jalatsite ja tallatugede puhul toimub kasutusaja arvestus esimese paari müügitehingu kuupäevast. Kasutusaja pikkuseks on aasta mitte kalendriaasta.

Lastel on õigus riigipoolse soodustusega saada kolm paari jalatseid aastas. Kui lapsevanem ostis ühe paari 16.02.2016, teise paari 30.09.2016 ja kolmanda paari 04.01.2017, siis õigus kolmele uuele paarile tekkis alates 16.02.2017. Kui lapsevanem ostis korraga kolm paari jalatseid 01.03.2017, siis tekib uuesti võimalus osta jalatseid riigipoolse soodustusega täpselt aasta pärast (01.03.2018). Sama põhimõte kehtib ka täiskasvanute jalatsite riigipoolsel kompenseerimisel (piirlimiidiks on 2 paari/aastas).

Cart
Your cart is currently empty.