Soodustused

Alates 2022 võtab Haigekassa osade abivahendite rahastamise Sotsiaalkindlustusametilt üle ning 1. jaanuarist 2022 hüvitab kõiki ortoose, sealhulgas tallatugesid.

Soodustusega ostmiseks saab retsepti või meditsiiniseadme kaardi kirjutada välja perearst ja muu eriarst. Seejuures ei ole inimesel eelnevalt tuvastatud puue või töövõime langus hüvitamise otsuse tegemisel määrav, mis lihtsustab inimese jaoks talle vajamineva meditsiiniseadme kättesaadavust.

Omaosalus ortooside või tallatugede soetamisel on 10% piirhinnast. Kui toode ületab piirhinda, tuleb inimesel tasuda ka piirhinda ületav osa.

Haigekassa soodustus

Vajaduspõhiselt saab arst välja kirjutada digiretsepti meditsiiniseadmele (näiteks ortoos või individuaalsed tallatoed). 

Haigekassa hüvitab oma kindlustatutele kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Haigekassa hüvitab ainult neid meditsiiniseadmeid, mis on kantud meditsiiniseadmete loetellu. Haigekassa hüvitab ortoosid ja individuaalsed tallatoed piirhinnast 90% soodusmääraga. Patsient peab ise tasuma 10%  seadme piirhinnast ja piirhinda ületava osa.

Lisainfo: 
https://www.haigekassa.ee/inimesele/meditsiiniseadmed
https://www.haigekassa.ee/inimesele/meditsiiniseadmed/meditsiiniseadmete-loetelu-2022-aastal

Haigekassa soodustus

Kellele kehtib? 

Kindlustatud isikule 6 kuu jooksul pärast traumat või operatsiooni.

Haigekassa soodustusega saab Jalakabinetist osta:

  • individuaalsed sisetallad (teenus);
  • ortoosid;

Soodustuse saamiseks on vajalik: meditsiiniseadme digiretsept, mille väljastab perearst või raviarst

Soodustingimused: Eelpool nimetatud toodete puhul hüvitab Haigekassa 90% kehtestatud piirhinnast. Soodustus kehtib vaid nendele toodetele, mis on Haigekassa meditsiiniseadmete loetelus.

Vaata Haigekassa soodustusega tooteid, täpsemaid soodustingimusi ja piirhindasid Riigi Teatajast.

Sotsiaalkindlustusameti soodustus

Kellele kehtib?
  • lapsele, kellel on eriarsti tõend või määratud puue
  • tööealisele, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue
  • vanaduspensioniealisele
 Soodustusega saab Jalakabinetist osta:
  •  ortopeedilised jalanõud.
  
 

Jalakabinet OÜ omab koostöölepingut Eesti Haigekassaga ja Sotsiaalkindlustusametiga. Müüme tooteid digiretsepti ja isikliku abivahendi kaardi alusel soodushinnaga.

Haigekassa soodustuse alustega saab tutvuda siin Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

Jalakabinet OÜ poolt Haigekassa soodustusega müüdavate toodete hinnakiri on kättesaadav SIIN.

Lisaküsimuste korral vajalike dokumentide osas võtke meiega ühendust telefonil +372 6871233.

Abivahendite kasutusaja arvestamine:

2016. aasta algusest hakkas kehtima sotsiaalkaitseministri määrus nr 74, mille lisas on välja toodud iga riigipoolse soodustusega abivahendi kasutusaeg. Kasutusaeg sätestati ISO-koodi põhiselt.

Abivahendite puhul arvestatakse nende reaalset kasutusaega, mida hakatakse lugema alates müügitehingu kuupäevast. Näiteks kui inimene ostis abivahendi, mille kasutusaeg on 2 aastat, 16.02.2016, siis uue soodustingimustel abivahendi saab inimene osta kahe aasta pärast ehk 16.02.2018.

Jalatsite ja tallatugede puhul toimub kasutusaja arvestus esimese paari müügitehingu kuupäevast. Kasutusaja pikkuseks on aasta mitte kalendriaasta.

Lastel on õigus riigipoolse soodustusega saada kolm paari jalatseid aastas. Kui lapsevanem ostis ühe paari 16.02.2016, teise paari 30.09.2016 ja kolmanda paari 04.01.2017, siis õigus kolmele uuele paarile tekkis alates 16.02.2017. Kui lapsevanem ostis korraga kolm paari jalatseid 01.03.2017, siis tekib uuesti võimalus osta jalatseid riigipoolse soodustusega täpselt aasta pärast (01.03.2018). Sama põhimõte kehtib ka täiskasvanute jalatsite riigipoolsel kompenseerimisel (piirlimiidiks on 2 paari/aastas)