Soodustused

Soodustusega ostmiseks saab retsepti või meditsiiniseadme kaardi kirjutada välja perearst ja muu eriarst. 

Omaosalus ortooside või tallatugede soetamisel on 10% piirhinnasthttps://www.tervisekassa.ee/inimesele/meditsiiniseadmed

Tervisekassa soodustus

Kellele kehtib? 

Kindlustatud isikule 6 kuu jooksul pärast traumat või operatsiooni.

Tervisekassa soodustusega saab Jalakabinetist osta:

  • individuaalsed sisetallad (teenus);
  • ortoosid;

Soodustuse saamiseks on vajalik: meditsiiniseadme digiretsept, mille väljastab perearst või raviarst

Soodustingimused: Eelpool nimetatud toodete puhul hüvitab Tervisekassa 90% kehtestatud piirhinnast. Soodustus kehtib vaid nendele toodetele, mis on Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelus.

Sotsiaalkindlustusameti soodustus

Kellele kehtib?
  • lapsele, kellel on eriarsti tõend või määratud puue
  • tööealisele, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue
  • vanaduspensioniealisele
 Soodustusega saab Jalakabinetist osta:
  •  ortopeedilised jalanõud.
  • Kipsid – kargud
  
 

Jalakabinet OÜ omab koostöölepingut Tervisekassaga ja Sotsiaalkindlustusametiga. 

Tervisekassa soodustuse alustega saab tutvuda siin Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.