MÜÜGITINGIMUSED E-POES
1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad jalakabinet.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Jalakabinet OÜ (edaspidi Jalakabinet) vahel kaupade ostmisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Jalakabineti veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. Jalakabinet jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Jalakabinet.ee

1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.

1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.

1.6. Jalakabinet’il on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui ostja ei vasta Jalakabinet.ee poolt kehtestatud tingimustele.

Kui Jalakabinet’il ei ole võimalik tellimust täita, võtab Jalakabinet ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

2. Hinnad

2.1. Kõik Jalakabinet.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.

3.3. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.

3.4. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.

3.5. Veebipoes Jalakabinet.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Jalakabinet andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Jalakabinet’i poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub Jalakabinet’le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Jalakabinet´i pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kahel moel:

5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud Omniva või SmartPOSTi pakiautomaati;

5.1.3. Kaubale on võimalik tulla järgi tellimusel märgitud kauplusesse.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

6.2. Kaubaga on võimalik tutvuda ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda, kaubaga tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist. Nt ei tohi kohvimasinaga teha kohvi, pesumasinaga pesta pesu jne.

6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.4. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile info@jalakabinet.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul..

6.7. Jalakabinet tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, ostjalt lepingu alusel saadud tasud (välja arvatud transporditasu).

6.8. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

7. Vääramatu jõud

7.1. Jalakabinet ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Jalakabinet ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. Jalakabinet’il on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Jalakabinet vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.

9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Jalakabinet ´i  poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Jalakabinet ´i e-posti aadressil info@jalakabinet.ee või helistada telefonil +372 6871233. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Jalakabinet vastutusest kauba mittevastavuse eest.

9.3. Kaubal puudumise ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

9.4. Jalakabinet vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

– esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Jalakabinetil.

– pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Jalakabinet ja ostja omavahel kokku.

9.6. Jalakabinet ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,

9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@jalakabinet.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.

9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.10. Ostjal on õigus nõuda Jalakabinet´lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Jalakabinet ´l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui  Jalakabinet on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus Jalakabinet ´i pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.