Info

Jalakabinet OÜ omab koostöölepingut Eesti Haigekassaga ja Sotsiaalkindlustusametiga. Müüme tooteid digiretsepti ja isikliku abivahendi kaardi alusel soodushinnaga.

Haigekassa soodustuse alustega saab tutvuda siin Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

Jalakabinet OÜ poolt Haigekassa soodustusega müüdavate toodete hinnakiri on kättesaadav SIIN.

Isikliku abivahendi kaardi alusel müüdavate abivahendite kategooriate ja piirhindadega saab tutvuda SIIN. 

VAJALIKUD DOKUMENDID ISIKLIKU ABIVAHENDI KAARDIGA TEHINGU KORRAL:

Puudeta lapsed:

Ortopeedi vm eriarsti tõend

Isikliku abivahendi kaart

Puudega lapsed:

Puude määramise otsus

Reh.plaan või arstitõend, kus kirjas abivahendi vajadus

Isikliku abivahendi kaart

Tööealised:

Pensionitunnistus või puude/töövõimetuse määramise otsus

Arstitõend

Isikliku abivahendi kaart

Tööhõive ankeet täidetakse kohapeal

Pensioniealised:

Arsti tõend

Isikliku abivahendi kaart


Vajalikud soodustust tõendavad dokumendid peavad olema kaasas iga kord kui tulete soodustingimustel toodet soetama.

Lisaküsimuste korral vajalike dokumentide osas võtke meiega ühendust telefonil 687 12 33.

Abivahendite kasutusaja arvestamine:

  1. aasta algusest hakkas kehtima sotsiaalkaitseministri määrus nr 74, mille lisas on välja toodud iga riigipoolse soodustusega abivahendi kasutusaeg. Kasutusaeg sätestati ISO-koodi põhiselt.

Abivahendite puhul arvestatakse nende reaalset kasutusaega, mida hakatakse lugema alates müügitehingu kuupäevast. Näiteks kui inimene ostis abivahendi, mille kasutusaeg on 2 aastat, 16.02.2016, siis uue soodustingimustel abivahendi saab inimene osta kahe aasta pärast ehk 16.02.2018.

Jalatsite ja tallatugede puhul toimub kasutusaja arvestus esimese paari müügitehingu kuupäevast. Kasutusaja pikkuseks on aasta mitte kalendriaasta.

Lastel on õigus riigipoolse soodustusega saada kolm paari jalatseid aastas. Kui lapsevanem ostis ühe paari 16.02.2016, teise paari 30.09.2016 ja kolmanda paari 04.01.2017, siis õigus kolmele uuele paarile tekkis alates 16.02.2017. Kui lapsevanem ostis korraga kolm paari jalatseid 01.03.2017, siis tekib uuesti võimalus osta jalatseid riigipoolse soodustusega täpselt aasta pärast (01.03.2018). Sama põhimõte kehtib ka täiskasvanute jalatsite riigipoolsel kompenseerimisel (piirlimiidiks on 2 paari/aastas).